a r t l i s t a

Nedan står uppräknade de arter jag har lyckats fotografera.

 1. Blåmes*
 2. Gulsparv*
 3. Grönfink*
 4. Bofink*
 5. Entita eller talltita?*
 6. Pilfink*
 7. Talgoxe*
 8. Nötväcka*
 9. Domherre*
 10. Grönsiska*
 11. Kråka*
 12. Kaja*
 13. Kanadagås*
 14. Gräsand*
 15. Strömstare
 16. Sånglärka*
 17. Skata*
 18. Tofsvipa
 19. Knipa*
 20. Koltrast*
 21. Bofink*
 22. Trana*
 23. Grågås
 24. Sångsvan
 25. Sothöna
 26. Knölsvan
 27. Skrattmås
 28. Större hackspett*
 29. Gråtrut*
 30. Björktrast*
 31. Ringduva*
 32. Taltrast*
 33. Sädesärla*
 34. Orre
 35. Fjällvråk
 36. Tornfalk
 37. Svarthakedopping
 38. Fasan
 39. Brunand
 40. Stare*
 41. Ladusvala*
 42. Forsärla*
 43. Hussvala
 44. Svartvit flugsnappare*
 45. Gråsparv
 46. Råka
 47. Klippduva
 48. Lövsångare*
 49. Trädkrypare*
 50. Gråhäger*
 51. Grå flugsnappare*
 52. Kungsfågel*
 53. Gärdsmyg*
 54. Nötskrika*
 55. Bergfink*
 56. Rödvingetrast*
 57. Järnsparv*
 58. Korp
 59. Stenknäck*
 60. Stjärtmes
 61. Steglits*
 62. Storskrake*

Ett * bakom en art innebär att denna arten har setts i eller från vår trädgård. För tillfället har jag kommit upp i 43 olika fågelarter.